Esta empresa participa en el Programa Galicia Exporta Empresas 2016
Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Programa Galicia Exporta Empresas 2016

Como apoyo al proceso de internacionalización, “FOQUE”, tiene ayuda concedida por el IGAPE para participar en el Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”.

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa.

El objetivo principal del Programa Galicia Exporta Empresas 2016 es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportador y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa Foque, ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE de Galicia 2014- 2020 e incluídas no obxectivo temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral, ao mesmo tempo que se apoian as pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas á experiencia práctica recibida.

 

Igape